Dr. Öğr. Üyesi AYLİN YALÇIN IRMAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYLİN YALÇIN IRMAK

T: (0282) 250 3123

M ayalcin@nku.edu.tr

W ayalcin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-2014
Tez: Ortaöğretim öğrencilerinin dijital oyun oynama davranışlarının sağlık davranışı etkileşim modeline göre incelenmesi (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Bir ilköğretim okulunda akran ve yetişkin eğitimi yöntemi ile verilen temel ilkyardım eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi (2010)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Önlisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK
2016-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2015-2016
Araş. Gör. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
2010-2015
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2009-2010
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2009-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Halk Sağlığı Hemşireliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YALÇIN IRMAK A., ERDOĞAN S., DIGITAL GAME ADDICTION AMONG ADOLESCENTS AND YOUNGER ADULTS A CURRENT OVERVIEW, Turkish Journal of Psychiatry, vol. 27, pp. 127-138, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
2. YALÇIN IRMAK A., ERDOĞAN S., Validity and reliability of the Turkish version of the Digital Game Addiction Scale, Anatolian Journal of Psychiatry, vol. 16, pp. 10-18, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. METİNOĞLU M., YALÇIN I. A., ALBAYRAK K. S., Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması, Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 8, ss. 173-184, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
2. METİNOĞLU M., YALÇIN IRMAK A., Vaka Temelli Rol-Play Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyi, GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt 5, ss. 153-162, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY, Bölüm: CHAPTER 239. HEALTH IN PRIMARY EDUCATION TEXTBOOKS: DESCRIPTIVE ANALYSIS, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU, Assist. Prof. Atilla ATIK, Prof. Robert L. ELLIOTT, Assoc. Prof. Edward TURGEON, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., Health In Primary Education Textbooks: Descriptive Analysis, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
2. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., Altınkaya Ş., Alnıaçık M., Occupational Concerns in Nursing Students: Qualitative Analysis, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
3. METİNOĞLU M., YALÇIN IRMAK A., Uzun Ö., Budak D., Results of Cervix, Colorectal and Breast Cancer Screening for Tekirdag Süleymanpasa Cancer Early Diagnosis Screening and Training Center, 1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
4. METİNOĞLU M., YALÇIN IRMAK A., Vaka Temelli Rol Play Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
5. ARDIÇ A., YALÇIN IRMAK A., DAŞ G. Y., ESİN M. N., Adölesanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Dijital Oyun Davranışları Arasındaki İlişki, 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi (02.05.2016-03.05.2016).
Tam metin bildiri
6. YALÇIN IRMAK A., ERDOĞAN S., Türk Adölesanlarda Dijital Oyun Bağımlılığını Etkileyen Faktörler: Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli Temelli Çalışma, 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi (02.05.2016-03.05.2016).
Özet bildiri
7. YALÇIN I. A., METİNOĞLU M., KÜBRA B., BANU K., ÖNAL A., Annenin Doğumdan Memnuniyet Düzeyinin Normal Ve Sezaryen Doğum Yöntemlerine Göre Karşılaştırılması., Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Poster
8. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., ÖNAL A., KİRACI B., BAYRAKÇI K., Doğuma Hazırlık Eğitim Programı ve Türk Kadınların Doğum Deneyimi: Nitel Araştırma., Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Poster
9. METİNOĞLU M., YALÇIN IRMAK A., ALBAYRAK K. S., ÇOKER H., Non-Farmakolojik Doğum Ağrısı Kontrol Yöntemlerinin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması., Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Sözlü Bildiri
10. YALÇIN IRMAK A., Dijital Oyunların Etkileri: Literatür İnceleme, International Play And Toy Congress (07.05.2015-08.05.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YALÇIN IRMAK A., ERDOĞAN S., Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği., 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Poster
2. YALÇIN IRMAK A., COŞKUN E., KOCABIYIK A., ÖZGEM H., İlköğretim Ders Kitaplarında Sağlık: Betimsel Analiz., 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Poster
3. ARDIÇ A., YALÇIN IRMAK A., KOÇ Ş., İlköğretim Öğrencilerinin Sağlık Taraması Sonuçları., 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Poster
4. NAHCİVAN N., SEÇGİNLİ S., KOÇ Ş., YALÇIN IRMAK A., Toplum Tanılamada Bir Yöntem Kullanımı: Omaha Sistemi Wındshield Araştırma Projesi Türkiye Verileri., 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Sözlü Bildiri
5. YALÇIN IRMAK A., ERDOĞAN S., Akran Desteğinin Diyabetin Sonuçları Üzerine Etkisi: Literatür İnceleme., 49. Ulusal Diyabet Kongresi (17.04.2013-21.04.2013).
Poster
6. YALÇIN IRMAK A., YILDIZ A., Akran ve Yetişkin Liderli Eğitim Yöntemlerinin Temel İlk Yardım Eğitimine Etkisi., 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (02.10.2012-06.10.2012).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Doğuma Hazırlık Ve Destek Sınıflarının Doğuma Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-10.01.2016.
Üyelikler
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği, Üye, 2013-2016.
Katıldığı Kurslar
Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Kursu, Yer:Edirne, 14.10.2014-15.10.2014.
Fiziksel Değerlendirme / Hasta Tanılama Kursu, Yer:Koç Üniversitesi-SANERC, 01.11.2012-04.10.2014.
Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Yer:Yeniden Derneği, 01.08.2011-05.08.2011.
Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı Kursu, Yer:İstanbul Ümiversitesi, 01.04.2011-01.04.2011.
İnfertilite Hemşireliği Kursu, Yer:İstanbul Üniversitesi, 01.11.2009-01.11.2009.
Diyabetlilerde Cinsel Sağlık ve Hemşirenin Rolü Kursu, Yer:-, 01.02.2008-01.02.2008.
19. Kalp Haftası Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Hemşireliği Kursu, Yer:-, 01.04.2007-03.04.2007.
Aldığı Sertifikalar
PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Semineri, Yer:İstanbul Üniversitesi, 01.04.2014-08.04.2014.
İlkyardım Eğitmeni Sertifikası, Yer:-, 01.07.2009-06.07.2009.